Class
M10
M10B
M12
M12B
M14
M14B
M16
M16B
M18
M18S
M20
M20S
M21
M21S
M35
M35S
M40
M40S
M45
M45S
M50
M50S
M55
M55S
M60
M60S
M65
M65S
M70
M70S
M75
M75S
M80
M85
W10
W10B
W12
W12B
W14
W14B
W16
W16B
W18
W18S
W20
W20S
W21
W21S
W35
W35S
W40
W40S
W45
W45S
W50
W50S
W55
W55S
W60
W60S
W65
W65S
W70
W70S
W75
W80
W85
Brown
Short Brown
Blue
Short Blue
Green
Short Green
Very Short Green
Light Green
Orange
Yellow
White
Course
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12